7 maart 2019

Voortvarende bijdrage aan aanpak Nationaal Programma Groningen

Het Hogeland slaat de hand aan de ploeg

Op maandag 11 maart 2019 wil de gemeente Het Hogeland samen met de andere aardbevingsgemeenten en de provincie afspraken maken met het Rijk over de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Deze afspraken zijn onder voorbehoud van instemming door Gemeenteraden en Provinciale Staten. Een van de afspraken is het beschikbaar stellen van een budget per gemeente voor snel te starten projecten in 2019 vanuit het NPG.

Versterking is dé noodzakelijke randvoorwaarde

‘De hand aan de ploeg slaan’, is een credo dat past bij de Hogelandsters en bij deze fase van de aanpak voor het aardbevingsgebied. Het college van B&W van de nieuwe fusiegemeente Het Hogeland kiest voor het voordragen van een aantal concrete projecten; vier centrumplannen en een dorpsvernieuwing. Deze projecten staan op stapel, er is al het nodige voorwerk voor verricht of ze kunnen nog een extra financieel zetje gebruiken. De versterkingsaanpak voor Het Hogeland, die op dit moment wordt voorbereid, wordt met ander geld gefinancierd. Voor het college geldt dat het akkoord op hoofdlijnen over het NPG alleen kan doorgaan als er voldoende uitvoeringscapaciteit en financiering voor de versterkings-aanpak is. "Het is dé noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van het NPG. Om de hand aan de ploeg te kunnen slaan en te bouwen aan een toekomstperspectief, is het voor ons als college cruciaal dat de belofte aan inwoners voor een veilige woning en leefomgeving nagekomen wordt", zeggen verantwoordelijk portefeuillehouders Kristel Rutgers en Henk Jan Bolding. "Daarom willen we van het Rijk de garantie dat er voldoende uitvoeringscapaciteit en financiering voor de versterkingsopgave is."

Vitale en dynamische dorpen

Met de NPG-gelden wil het college de komende jaren samen met de inwoners verder bouwen aan vitale dorpen en kernen in onze gemeente. Daarom denkt het college aan het inzetten van de extra bijdrage voor de centrumplannen van Uithuizen, Uithuizermeeden, Bedum en Winsum. Ook wil het college graag investeren in een aantrekkelijk centrumgebied van Wehe-den Hoorn. Met deze gerichte en beeldbepalende investeringen wil het college een zichtbaar forse impuls aan de vitaliteit en dynamiek van Het Hogeland leveren.