Nieuwsbericht

10 januari 2019

Voorlopig inwonertal bekend

Nieuwe gemeente Het Hogeland telt 47.813 inwoners

Op 1 januari 2019 telde de gemeente Het Hogeland 47.813 inwoners. Het gaat om voorlopige cijfers; het CBS stelt later dit jaar het definitieve inwonertal vast. Zaken als geboorte- en vestigingscijfers zijn op dit moment nog niet bekend.

De gemeente Het Hogeland ontstond op 1 januari 2019 door samenvoeging van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. De vier fusiegemeenten hadden op 1 januari 2018 samen 49.646 inwoners. De afname wordt vooral veroorzaakt doordat een deel van de gemeente Winsum (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd) op 1 januari 2019 over is gegaan naar de fusiegemeente Westerkwartier.

 

Contact