3 september 2019

Veilig in Het Hogeland: wat is dat volgens u?

De gemeente vraagt u mee te denken over veiligheid in Het Hogeland. Wat vindt u belangrijk om u veilig te voelen? In uw straat, uw dorp, in winkels, op sportvelden en andere plekken. U kunt hierover meepraten op donderdag 12 en woensdag 18 september 2019. U bent van harte welkom!

Uw mening is belangrijk. Waaraan moet de gemeente aandacht besteden in haar veiligheidsbeleid voor de komende jaren? En wat kunt u zelf doen? Uw reacties, en die van de andere deelnemers, bepalen (mede) het nieuw te vormen veiligheidsbeleid van de gemeente voor de periode 2020-2023. Ook de veiligheidspartners in de regio, zoals politie, brandweer, buurt- en jongerenwerkers, denken hierover mee.

U komt toch ook?

Er is plek voor maximaal 20 personen per avond. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente. Dat kan telefonisch, via nummer 088-345 88 88. Mailen kan ook: oov@hethogeland.nl. Geeft u dan aan voor welke dag u zich opgeeft. We hopen u te mogen ontmoeten op een van beide avonden!

Datums

  • donderdag 12 september, 19.30 tot 22.00 uur, in het gemeentehuis in Uithuizen
  • woensdag 18 september, 19.30 tot 22.00 uur, in het gemeentehuis Winsum

Programma

  • Inloop vanaf 19.15 uur
  • Welkom en start programma om 19.30 uur
  • Toelichting van de gebiedswethouder op het nieuwe veiligheidsbeleid van Het Hogeland
  • Digitale brainstorm en gesprek onder leiding van gespreksleider
  • Afsluiting om 22.00 uur