21 januari 2020

Uitslag afvalpeiling: Hogelandsters willen huisvuilcontainers om de week geleegd

Maar liefst 2.600 Hogelandsters gaven hun voorkeur voor afvalinzameling door via de peiling die we in december 2019 hielden. Men kon kiezen uit 4 varianten voor de inzameling van afval.

72% koos voor variant 1

Hogelandsters hebben een duidelijke voorkeur voor variant 1. Een flinke meerderheid van 72% koos hiervoor. Hierbij wordt de grijze container eens per 2 weken geleegd en de groene zomers wekelijks en in de winter eens per 2 weken. 17% koos voor variant 1-plus, 6% voor variant 2 en 5% voor variant 2-plus.

Over de 4 varianten

Het grootste verschil tussen de varianten was het aantal keren dat de containers geleegd worden en de keus voor extra mogelijkheden om afval nog beter te kunnen scheiden. Bekijk ook de animatie en uitgebreide uitleg.

Betalen per kilo afval

Eerder gaven inwoners aan dat ze voor een systeem zijn waarbij ze meer betalen als ze meer afval hebben. Daarom wordt er gewerkt met een zogeheten Diftar plus systeem. Dat betekent dat inwoners per kilo betalen én per keer dat ze de container bij de weg zetten.

Plastic, metaal en drankkartons

Plastic, metaal en drankkartons halen we automatisch achteraf uit het huisvuil. Iets wat voor veel Hogelandsters niet zichtbaar is. Op deze manier recyclen we in Het Hogeland. Aparte containers voor plastic zijn daarom niet nodig.

Minder afval

De nieuwe manier van afvalinzameling is belangrijk omdat we van 200 kilo afval per persoon per jaar naar 30 kilo moeten in het jaar 2025. Dit is een landelijk doel. En het is belangrijk omdat 1 manier van afvalinzameling binnen 2 jaar na een herindeling voor de gemeente verplicht is.

De raad beslist 

De gemeenteraad beslist over afvalinzameling. Waarschijnlijk gebeurt dat in februari 2020. De raad wilde graag weten hoe Hogelandsters er zelf tegenaan kijken. Dat beeld hebben we nu, mede dankzij de peiling.

uitslag varianten, zie uitleg bij 72% koos voor variant 1