31 oktober 2019

Ruim 3,5 miljoen euro voor winkelpanden 4 centra

Vanaf november 2019 wordt de subsidieregeling 'Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)' opengesteld. Deze regeling is bedoeld voor de centrumplannen in Bedum, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden. Er is 3,6 miljoen euro beschikbaar voor eigenaren en/of huurders van (leegstaande) winkelpanden in de 4 centra.

De subsidie kan gebruikt worden voor vastgoedverbetering, verplaatsing van een onderneming van buiten het centrum naar het centrum en transformatie van leegstaande winkelpanden tot levensloopbestendige woning(en) of andere bestemmingen dan detailhandel. Deze regeling maakt onderdeel uit van het project ‘Plus op de vier centrumplannen’ waarvoor de gemeente 11,6 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft ontvangen.

Aanvraag

Geïnteresseerde vastgoedeigenaren of ondernemers kunnen een subsidieaanvraag doen via de website van de gemeente Het Hogeland. Er wordt dan eerst een intakescan gedaan door een extern ingehuurd bouwkundig bureau. Uit deze scan blijkt of het projectinitiatief voor subsidie in aanmerking komt en/of een project haalbaar is. Het doel van het college van B&W is om met deze regeling de komende jaren verder te bouwen aan vitale en dynamische dorpen en kernen. Aanvragen kan vanaf 1 november 2019 via www.hethogeland.nl/npgsubsidie