26 juni 2019

Ruim 1 miljoen overschot; college legt rekeningen fusiegemeenten voor aan raad

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenterekeningen over 2018 van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond ter vaststelling voor aan de raad. Die wordt geadviseerd het positieve saldo van ruim 1 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve van Het Hogeland.

De laatste rekeningen van de 4 fusiegemeenten laten, op die van Winsum na, een positief beeld zien.

De gemeente Bedum boekte een overschot van ruim 400.000 euro; De Marne en Eemsmond sloten het jaar af met een positief saldo van respectievelijk ruim 600.000 en ruim 500.000 euro. Alleen de gemeente Winsum liep uit de pas: die boekte een tekort van ruim 450.000 euro.

Per saldo bedraagt het positieve resultaat – na aftrek van al voorgenomen maar nog niet uitgevoerde investeringen – ruim 1 miljoen euro. Het college stelt de gemeenteraad voor dat bedrag toe te voegen aan de reserve. De raad behandelt de jaarrekeningen op 3 en 10 juli 2019.

Het tekort van de voormalige gemeente Winsum kan voor een belangrijk deel op het conto van de herindeling worden geschreven. Door de gemeentelijke herindeling moest veel extern personeel worden ingehuurd. De nieuwe Winsumer woonwijk Munster liet in 2018 daarnaast een negatieve exploitatie zien.