27 januari 2020

Plan in de maak voor oud papier inzameling door verenigingen

Vanaf 2021 wordt afval in de hele gemeente op dezelfde manier ingezameld. Hoe, dat beslist de raad in februari. Voor oud papier inzameling maken we samen met de inzamelaars een apart plan. Hoe dat eruit komt te zien, blijkt in de loop van 2020.

Maatwerk

We bekijken welke verenigingen oud papier inzamelen. Elke vereniging benaderen we. Zoals het lijkt, willen sommige verenigingen wél blijven inzamelen, en sommige verenigingen niet. Uitgangspunt hiervoor is maatwerk.

Garantieregeling

Oud papier brengt niet meer zoveel op als voorheen. In de oude gemeenten Bedum, Eemsmond en Winsum geldt een garantieregeling voor verenigingen die inzamelen. We bekijken of we die ook kunnen invoeren voor verenigingen in de voormalige gemeente De Marne.

Meer over de nieuwe manier van afvalinzameling