23 september 2019

Ondertekening overeenkomst realisatie Boogplein

Vrijdag 20 september 2019 heeft wethouder Harmannus Blok de overeenkomst voor realisatie van de plannen van ontwikkelaar EcoVastgoed/Tandem voor het Boogplein in Winsum ondertekend. Het definitieve ontwerp is uitgewerkt. Dat is tot stand gekomen in nauw overleg met omwonenden en ondernemers.

Het ontwerp wordt deze herfst nog gepresenteerd en toegelicht door de ontwikkelaar. Daarna gaan de procedures voor de vergunningverlening ook van start. Voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning staat een periode van minimaal zes maanden. Na afloop van deze periode kan de bouw worden voorbereid en kan de eerste paal de grond in.

Haltermodel

De invulling van het Boogplein is een belangrijke stap in de realisatie van het haltermodel voor het centrum van Winsum dat in oktober 2016 werd vastgesteld door de gemeenteraad van Winsum. Het haltermodel houdt in dat er een compacte winkelstructuur tussen twee sterke trekkers komt: het winkelcentrum Obergon en het Boogplein.

Meer informatie

hethogeland.nl/plannen en projecten/centrumplan Winsum

Haltermodel centrum Winsum
Haltermodel met de noordelijke halter rondom de Albert Heijn en de zuidelijke halter rondom het Boogplein