30 april 2019

Nieuwe regeling voor compensatie waardedaling huizen in aardbevingsgebied

Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied kunnen naar verwachting in de loop van 2020 een vergoeding krijgen voor de waardedaling van hun woning vanwege aardbevingen. De hoogte van deze compensatie is per gemeente vastgesteld maar kan per postcode wel verschillen. Dat staat in een brief die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Minister Wiebes volgt daarmee de conclusies van een adviescommissie die de afgelopen maanden verschillende berekeningsmethoden voor de vergoeding van waardedaling heeft onderzocht.

Lees op de website van de rijksoverheid de brief van Wiebes

Gevolgen van de WOZ-waarde 2019 voor compensatie

Het is belangrijk voor u om te weten dat de hoogte van de WOZ-waarde die u op of rond 30 april 2019 per brief heeft ontvangen geen gevolgen heeft voor de toekomstige compensatie.

Ook het inhouden van aardbevingsschade op de WOZ-waarde voor het huidige belastingjaar (2019) heeft dus geen gevolgen voor de compensatie. Op dit moment heeft de gemeente Het Hogeland een coulanceregeling voor mensen die aardbevingsschade aan hun eigendommen hebben. Of de coulanceregeling van de gemeente in 2020 in stand kan blijven is nu nog niet duidelijk. Dat wordt pas duidelijk op het moment dat de compensatieregeling definitief is uitgewerkt.

De belangrijkste punten van de nieuwe compensatieregeling

In het advies aan Wiebes wordt genoemd:

 • Per gemeente wordt een percentage van de WOZ-waarde vergoed. De percentages zijn voor onze inwoners:
  • voormalig gemeente Bedum: 5 %
  • voormalig gemeente De Marne: 2,4 %
  • voormalig gemeente Winsum: 3,3 %
  • voormalig gemeente Eemsmond: 6,5 %
 • De genoemde percentages gaan over de waardedaling in de periode 1 januari 2012 tot 1 november 2018. Mensen die in deze periode een huis hebben gekocht of verkocht worden naar rato gecompenseerd.
 • De percentages kunnen per postcodegebied verschillen. Hoe deze verdeling er precies uitziet is nu nog niet bekend.
 • Alle huiseigenaren komen in aanmerking voor compensatie.
 • Als uitgangspunt geldt de WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2019. Dit betekent dat de WOZ-waarde voor belastingjaar 2020 geldt als input voor de compensatie.
 • Wie in aanmerking wil komen voor compensatie, moet een verzoek indienen bij het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen. Vanaf wanneer dit kan is nu nog niet bekend.
 • Bewoners kunnen er ook voor kiezen een vergoeding aan te vragen op het moment dat hun woning verkocht wordt. In dat geval geldt de verkoopwaarde in plaats van de WOZ-waarde