14 februari 2020

Nieuw bestemmingsplan maakt Werelderfgoedcentrum Waddenzee mogelijk

Het college wil meewerken aan de komst van het Werelderfgoedcentrum en legt hiervoor een nieuw bestemmingsplan voor aan de raad. 

Nieuw bestemmingsplan

Tijdens verschillende bijeenkomsten met ondernemers en organisaties is men het eens geworden over uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan.

De maximale bouwhoogte is aangepast van 30 naar 20 meter. En het bouwoppervlak is veranderd van 16.000 m2 naar 8.000m2. Daarnaast verdwijnt de hotelfunctie en komt het gebouw niet op palen te staan. 

Reactie wethouder Mariette de Visser

“Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee biedt kansen voor de verdere ontwikkeling op het gebied van recreatie, toerisme en kennisontwikkeling rondom de Waddenzee. Dit nieuwe plan maakt de realisatie mogelijk en komt tegemoet aan eerder ingediende zienswijzen.” 

Besluitvorming

De gemeenteraad behandelt het nieuwe bestemmingsplan op 26 februari 2020.