28 juni 2019

Meer doen met minder afval: wat heeft u daarvoor nodig van de gemeente?

Dat is de vraag die we graag aan u stellen. Vult u de vragenlijst ook in?

Terugblik afvalfestival

“Door een paar kleine aanpassingen had ik al de helft minder afval.” Aldus Femke Wester, moeder van vier kinderen en inwoonster van Het Hogeland. Femke was zaterdag 22 juni 2019 op het afvalfestival in Leens. Samen met andere Hogelandsters dacht ze mee over hoe we kunnen komen tot minder afval in Het Hogeland. Tijdens dit festival konden inwoners meedenken over de toekomst bij de ‘meet & greet’en in de Afvaldroom, maar ook meedoen aan het Grote Afvalspel en een afvalquiz. Bezoekers konden zelf een vuilniswagen bedienen en zien hoe containers gewogen worden. Meer leren over composteren en genieten van theater, optredens en demonstraties.

Minder afval: waarom is het nodig? 

Want minder afval, dat is nodig. In Nederland, maar zeker ook in Het Hogeland. Want al doen we ons best, de cijfers liegen er niet om. Maar liefst 200 kilo. Dat produceren we in Het Hogeland per persoon per jaar. Een stuk meer dan het gemiddelde in Nederland, dat in vergelijkbare gebieden op 141 kilo ligt. In 2025 willen we onze 200 kilo terugbrengen naar 30. Dat is een landelijk doel. Daarom zetten we nu met elkaar stappen om te komen tot minder afval in Het Hogeland. Daarom willen we graag weten wat u nodig heeft om te komen tot minder afval. Wat zou beter kunnen, vanaf het inkopen van spullen en eten, tot aan het weggooien ervan? Wat moet er anders? Als gemeente kunnen we daar de afvalvoorzieningen in Het Hogeland op afstemmen.

De vragenlijst: denkt u mee?

Daarom sturen we ook een vragenlijst uit. Op dinsdag 2 juli 2019 vinden 11.000 inwoners van Het Hogeland een envelop met Blikkie in de brievenbus. Een brief met code leidt hen naar een digitale vragenlijst. Zij zijn geselecteerd uit alle inwoners om mee te denken op weg naar een Hogeland met minder afval.

Vult u de vragenlijst ook in?

Valt deze vragenlijst bij u in de brievenbus? Als u hem invult, bepaalt u mee hoe wij in de toekomst afval gaan inzamelen. Dat gebeurt nu nog op verschillende manieren, zoals in de vier voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Vanaf 2021 gebeurt dat op één en dezelfde manier, met één systeem voor de hele nieuwe gemeente.

Heeft u géén vragenlijst ontvangen maar wilt u wel graag meedoen? Dat kan! U kunt ‘m opvragen via 088 345 8888 of door een mail te sturen naar gemeente@hethogeland.nl. Heeft u geen computer maar wilt u wel graag meedoen? Ook dat kan, door te bellen of langs te komen. Op de gemeentehuizen in Leens, Uithuizen, Winsum of Bedum, of bij Werkplein Ability in Winsum kunt u binnenlopen en de vragenlijst ter plekke invullen, of ophalen en hem thuis invullen en hem gratis weer opsturen. 

Vertrouwelijk en anoniem

De antwoorden die u geeft in de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Dat doet onafhankelijk onderzoeksbureau Enigma Research uit Groningen, die het onderzoek uitvoert. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gemeente en het bureau kunnen uw gegevens niet zien en ook niet wat voor antwoorden u geeft. De resultaten geven alleen weer wat voor mensen, uit welke gebieden, welke antwoorden geven.

Waar gebruiken we uw antwoorden voor?

Tot en met 16 juli 2019 kunt u deze vragenlijst invullen. Uw antwoorden gebruiken we om varianten op te stellen voor de afvalvoorzieningen in Het Hogeland. Komend najaar vragen we aan inwoners wat zij de beste variant vinden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem dan contact op met de gemeente via 088 345 8888 of via gemeente@hethogeland.nl

Persbericht

Download het bijbehorende persbericht (pdf)