8 juli 2019

Meer doen met minder afval: van 200 kilo naar 30, hoe krijgen we dat voor elkaar? 

Van 200 kilo huishoudelijk afval per persoon per jaar in Het Hogeland naar nog maar 30 kilo. Ambitieus! Als inwoner lijkt het bijna onmogelijk om deze landelijke doelstelling te halen. Want hoe wil dat, met al dat verpakkingsmateriaal waar het eten tegenwoordig in zit? Die reacties horen we veel.

Plastic telt niet mee

Belangrijk om te weten is dat plastic niet meetelt voor die 30 kilo. Want dat wordt automatisch achteraf bij de verwerking gescheiden, in Het Hogeland, net als blik en drankpakken. Die tellen allemaal niet mee voor die 30 kilo. Hoe halen we dan die 30 kilo? Het kan, en het is eenvoudiger dan u denkt. Hoe? Hier leest u over wat u zelf kunt doen. En over hoe we afvalvoorzieningen die de gemeente levert, kunnen afstemmen op wat u nodig heeft, op weg naar een leven met minder afval. 

30 kilo: wat telt mee?

30 kilo afval: dat lijkt echt héél weinig. Maar: die 30 kilo geldt alleen voor het afval dat overblijft nádat alle grondstoffen eruit zijn gehaald. Door u, doordat u etensresten, papier, glas, textiel, klein chemisch afval en elektrische apparaten goed scheidt van de rest van het afval. Of door ons, doordat wij met een systeem werken dat plastic, blik en drankpakken automatisch achteraf scheidt uit uw ‘grijze’ afval. Al het afval dat goed gescheiden is, kunnen we hergebruiken als grondstof. Daar worden weer nieuwe dingen van gemaakt. Alleen wat echt niet gescheiden kan worden, óf wat niet goed gescheiden is, telt mee voor die 30 kilo. Dat afval verbranden we. Al het andere afval hergebruiken we.  

Op weg naar 30 kilo afval per persoon per jaar: u kunt het! 

En dat kan al heel eenvoudig. Door afval echt goed te scheiden bijvoorbeeld. Dat scheelt enorm. Nu belanden etensresten, zoals schillen, vaak nog in de grijze container in plaats van in de groene, in Het Hogeland. Ook zit er nog veel papier, glas en textiel in de grijze container. En dat hoort thuis in aparte verzamelbakken. Als we dit beter scheiden, zijn we al een flink eind op weg naar die 30 kilo, in Het Hogeland! 

Welke afvalvoorzieningen heeft u nodig voor minder afval? 

Dat horen we graag van u. Wat heeft ú nodig om te komen tot minder afval in uw huishouden? Wat zou beter kunnen, vanaf het inkopen van spullen en eten tot aan het weggooien ervan? En wat heeft u daarin nodig van de gemeente? Als gemeente kunnen we daar de afvalvoorzieningen in Het Hogeland op afstemmen. Dan kan het gaan over containers, over ophalen of wegbrengen, maar ook over informatie over afval scheiden, en nog veel meer. Wat heeft u nodig? Dat horen we graag! Daarom vroegen we Hogelandsters om vragen te beantwoorden over verschillende onderdelen van afvalinzameling en afvalscheiding. Ruim 11.000 vragenlijsten zijn verspreid onder inwoners van het hele Hogeland.

Eén manier van afvalinzameling 

Per 2021 gaan we over naar één manier van afvalinzameling voor het hele Hogeland. De inzameling gaat nu nog op 4 verschillende manieren, zoals dat in de 4 voormalige gemeenten ging. Per 2021 moet dat voor alle inwoners gelijk zijn. Ook de afvalstoffenheffing wordt dan voor alle inwoners op dezelfde manier berekend. Op welke manier vindt u dat dat moet? Daarover kunt u uw mening geven in de vragenlijst.  

Op weg naar minder afval: welke ideeën heeft u? 

Naast goed afval scheiden, zijn er wellicht nog andere, betere, of bijzondere, mogelijkheden om te komen tot minder afval. Wat denkt u dat er nodig is om te komen tot minder afval? Welke ideeën heeft u daarvoor? Ook die kunt u kwijt in de vragenlijst

Uw tip of idee geven? 

Geeft uw tips en ideeën voor hoe we in Het Hogeland kunnen komen tot minder afval. En wat u daarvoor nodig heeft van de gemeente.

Hoe verder? 

Alle informatie die we verzamelen, gebruiken we om verschillende varianten op te stellen voor de afvalvoorzieningen in Het Hogeland. Komend najaar vragen we aan u wat u de beste variant vindt. Daarna neemt de gemeenteraad hierover een beslissing. Dat gebeurt in november 2019.