9 juli 2019

Meer doen met minder afval: denkers en doeners gezocht!

Op woensdag 17 juli organiseren we een inspirerende ‘Van-denken-naar-doen avond’ over hoe we kunnen komen tot minder huishoudelijk afval.

Aanmelden

Voor alle inwoners die ideeën hebben over afval en hoe we tot minder afval kunnen komen. Bent u of kent u zo’n iemand? Meldt u zich dan aan via projectteam@hethogeland.nl.

Wanneer en waar

  • Woensdag 17 juli 2019 van 17.30 uur tot 21.30 uur in Winsum aan de Schouwerzijlsterweg 8a

Komt u ook?

Om-denkers, schoondenkers, meedenkers, tegendenkers, kritische denkers, praktische doeners, mee-doeners, bewuste of onbewuste doeners. Wij zoeken u!  Speciaal voor u, als geïnteresseerde, betrokken Hogelandster die graag mee wil doen en denken over afvalinzameling en afvalvoorzieningen in Het Hogeland! Voor eten en drinken tijdens de avond wordt gezorgd.

Hoe zat het ook alweer?

We willen van 200 kilo afval per persoon per jaar naar 30 kilo in 2025. Dat is een landelijk doel. Plastic telt overigens niet mee voor die 30 kilo, want dat scheiden we in Het Hogeland automatisch achteraf. Dat geldt ook voor blik en drankpakken.

Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen, die 30 kilo? Dát is de vraag waar we het op die avonden over hebben. We gaan met elkaar bedenken hoe afvalinzameling er in de toekomst uitziet. Welke mogelijkheden zijn er om te komen tot minder afval? En hoe zien die er concreet uit? Wat levert dat op?

Op het Hogelandster Afvalfestival op 22 juni organiseerden we een workshop ‘De Afvaldroom’. Op deze ‘Van-denken-naar-doen avond’ gaan we dieper en concreter op het onderwerp in.