15 mei 2019

Koninklijke onderscheiding voor 'architect wederopstanding Onderdendam'

Burgemeester Henk Jan Bolding reikte vanmiddag een Koninklijke Onderscheiding uit aan Anton Kamminga uit Onderdendam. Kamminga is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Anton Pieter Kamminga (65) was in 1985 mede-oprichter van Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam (VDO). Tot 1997 vervulde hij het voorzitterschap. In die periode was hij mede verantwoordelijk voor de aanwijzing van het dorp door het rijk tot beschermd dorpsgezicht. VDO was ook nauw betrokken bij een project voor verbetering van particuliere woningen in Onderdendam. Daardoor werden veel historische panden in het dorp opgeknapt en behouden.

Molenstichting Hunsingo

Kamminga, die werkzaam was als zelfstandig art-director, is verder voorzitter van de Molenstichting Hunsingo. De stichting zorgde voor herstel en wederopbouw van een vervallen molenromp aan de Uiterdijk in het dorp. In de gerestaureerde molen zijn nu een restaurant, een bed and breakfast en een klein museum gevestigd.

Scheepsjaagvrouw

Ook het veel gefotografeerde beeld van een scheepsjaagvrouw bij de hoofdbrug in het dorp kwam er op initiatief van Kamminga.

Andere activiteiten

De Onderdendamster was verder actief voor het Nutsdepartement Onderdendam en verschillende andere stichtingen en organisaties in het dorp. Daarnaast is hij sinds 1996 penningmeester van de Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie. Namens die organisatie adviseerde Kamminga ook eigenaren van monumentale panden. 

Burgemeester Henk Jan Bolding prees in zijn toespraak de verdiensten van Anton Kamminga voor het dorp. ‘Hij zou het woord ‘leefbaarheid’ kunnen hebben uitgevonden’, aldus Bolding. Hij noemde hem verder ‘de architect van de wederopstanding van Onderdendam’.

De onderscheiding werd in een kleine kring van genodigden uitgereikt in het rijksmonument Molen Hunsingo in Kamminga’s woonplaats.