26 april 2019

Koninklijke onderscheiding voor actieve Warffumer

Henk van den Berg (79) uit Warffum ontving op vrijdag 26 april 2019 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Henk Jan Bolding. Van den Berg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Voetbalvereniging Warffum

Hendrik van den Berg werd geboren op 28 april 1938 in Baflo. Sinds het eind van de jaren ’60 van de vorige eeuw was hij actief voor de Voetbalvereniging Warffum. Hij inde jaren lang de contributie en verrichtte allerlei hand- en spandiensten voor de club. Halverwege vorig jaar beëindigde hij zijn activiteiten voor de vereniging.

Uitvaartvereniging

Van den Berg verrichtte verschillende functies bij de inmiddels opgeheven Uitvaartvereniging Warffum. Hij was langdurig lid van de kascommissie en bestuurslid. Daarnaast fungeerde hij als drager.

Andere verenigingen en activiteiten

Voor de plaatselijke Oranjevereniging, dorpsbelangen en de Vereniging van Volksvermaken was en is hij eveneens actief. Hij is verder sinds 1973 actief voor de IJsvereniging in zijn woonplaats.

De actieve Warffumer verzorgt sinds tien jaar de inzameling van oud papier voor de Jansenius de Vriesschool. Ook is Van den Berg actief als mantelzorger voor zijn zieke schoonzus.

Burgemeester Henk Jan Bolding noemde Henk van den Berg in zijn toespraak een ‘voorbeeldvrijwilliger’ en ‘de ongekroonde koning van Warffum’.

Oproep burgemeester anderen voor te dragen

Bolding wees de aanwezigen er verder op dat de onderscheiding voor Van den Berg de enige is die tijdens de lintjesregen in de gemeente Het Hogeland wordt uitgereikt. De burgemeester vindt dat ‘opvallend weinig’. Hij riep dan ook op om ‘goed om je heen te kijken en andere Henk van den Bergen voor te dragen.’

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in het Grand Café Het Spijslokaal in Warffum.