1 mei 2019

Informatie over de belastingaanslagen

Op of rond 30 april 2019 heeft u de eerste aanslag belastingen van de gemeente Het Hogeland ontvangen. Het gaat om de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en, als dat van toepassing is, de onroerendezaakbelasting.

Stijging onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting voor ‘niet woningen’ is relatief fors gestegen. Met name in de voormalige gemeenten Bedum, De Marne en Winsum. Er komt daarom een compensatieregeling waar eigenaren en gebruikers binnenkort over worden geïnformeerd.

Machtiging

Als u de belastingen in een van de voormalige gemeenten gespreid betaalde met een machtiging, dan hoeft u geen actie te ondernemen. De machtiging blijft gelden.

Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie bij Belastingen of lees de bijsluiter die met de aanslagen is meegestuurd. Ook voor informatie over kwijtschelding van belastingen.

Als u nog vragen heeft dan kunt u ons mailen. Vermeld in uw e-mail naam, adres en aanslagnummer.