6 november 2019

Het Hogeland vindt een nieuwe burgemeester

Raad Het Hogeland draagt Henk Jan Bolding voor als eerste kroonbenoemde burgemeester van Het Hogeland.

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft woensdagavond 6 november besloten om Henk Jan Bolding voor te dragen als eerste kroonbenoemde burgemeester van Het Hogeland. Roelf Torringa, voorzitter van de vertrouwenscommissie, deed deze mededeling vanavond in een openbare raadsvergadering. “Eerder vanavond heb ik onze nieuwe burgemeester gebeld en hem gefeliciteerd met deze voordracht”, vertelt Roelf Torringa, “We hebben onze AAA-burgemeester gevonden!”

Er hebben 24 personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Het Hogeland. De vertrouwenscommissie heeft zich bij de selectie van en in de gesprekken met de kandidaten laten leiden door de profielschets. Deze profielschets is samen met de inwoners van Het Hogeland tot stand gekomen.

“Henk Jan beschikt over de kwaliteit de burgemeester van alle ‘Hogelandsters’ te worden. Hij heeft al vele voetstappen in en voor de provincie Groningen gezet en neemt daarmee een passend netwerk mee. Hij verstaat het om aanvoerder te zijn, zonder zelf centraal te staan”.

Henk Jan Bolding

Henk Jan Bolding (1955) is sinds 1 januari 2019 waarnemend burgemeester in Het Hogeland. Voordat Henk Jan Bolding burgemeester werd was hij vanaf 2001 secretaris en algemeen directeur van de provincie Groningen. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Lelystad. Hij was ook voorzitter van de Kring van provinciesecretarissen en vervulde verschillende toezichthoudende nevenfuncties.

Benoeming

Met de aanbeveling van Henk Jan Bolding door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de eerste kroonbenoemde burgemeester nog niet afgerond. De voordracht van de gemeente wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief zodra het Koninklijk Besluit daartoe is getekend. Een burgemeester wordt in principe benoemd voor een periode van 6 jaar.

De officiële installatie en beëdiging van Henk Jan Bolding als burgemeester van Het Hogeland is naar verwachting op woensdag 29 januari 2020.

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie bevat van elke partij uit de gemeenteraad 1 lid, Roelf Torringa is voorzitter. Adviseurs van de vertrouwenscommissie waren wethouder Harmannus Blok en gemeentesecretaris Paul van Vilsteren. Griffier Pieter Norder heeft het proces ambtelijk ondersteund.