26 november 2019

Gratis openbaar vervoer voor inwoners met minimuminkomen

Vanaf juli 2020 reizen inwoners van de gemeente Het Hogeland die een minimuminkomen hebben buiten de spitstijden gratis met het openbaar vervoer. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders binnenkort voor aan de gemeenteraad. Ze kunnen vanaf 9 uur ’s ochtends met de trein of de bus de hele provincie door. 

Wethouder Mariëtte de Visser is trots dat ze deze regeling aan de inwoners kan aanbieden: “We horen vaak dat inwoners met een minimuminkomen weinig reizen omdat dit te duur voor ze is. Deze groep inwoners kan dus moeilijk meedoen aan activiteiten die hun leven prettiger maken en hun blik verbreden, zoals een cursus of een opleiding volgen, vrijwillig actief te zijn of bekenden te bezoeken. We willen voorkomen dat mensen in een sociaal isolement belanden. Daarom starten we deze proef, die een jaar duurt. In dit jaar gaan we kijken of mensen er gebruik van maken, of ze vaker aan activiteiten meedoen en wat het hen uiteindelijk oplevert.” 

De proef geldt voor ongeveer 3.400 volwassenen en 1.000 kinderen. Er wordt samengewerkt met Arriva en het OV-bureau. “Het mes snijdt aan twee kanten. Vanuit ons inclusiebeleid willen we dat inwoners met een minimuminkomen mee kunnen doen met onze samenleving en vervoerders kunnen lege plekken in de daluren opvullen” aldus Mariëtte de Visser.

Gratis openbaar vervoer voor mensen met minimuminkomen is een onderdeel van het nieuwe minimabeleid van de gemeente voor de periode 2020-2024, waar de raad zich over buigt. Een ander nieuw onderdeel van het beleid is het ondersteunen van huiswerkbegeleiding voor kinderen. De meeste minimaregelingen van de vier oude gemeenten blijven bestaan.