25 april 2019

Gemeenteraad stemt in met ambities afvalstoffenbeleid college

De gemeenteraad heeft woensdag 24 april 2019 ingestemd met de ambitie van het college rond het afvalstoffenbeleid. De hoeveelheid afval per inwoner moet worden verminderd. Ook wil de gemeente dat in 2021 het afval in de hele gemeente op dezelfde wijze wordt ingezameld. Inwoners worden bij het beleid betrokken.

Inwoners betrekken

De gemeente streeft, in lijn met het landelijke beleid, naar vermindering van de hoeveelheid afval per inwoner. In 2025 moet die terug naar 30 kilo per hoofd van de bevolking. Het afval wordt op dit moment op vier verschillende manieren ingezameld. In 2021 moet de wijze van inzameling voor alle inwoners gelijk zijn. De gemeente wil samen met de inwoners kijken hoe die doelstelling van minder afval gehaald kan worden. Ook worden inwoners betrokken bij de manier waarop het afval vanaf 2021 moet worden ingezameld.

Ideeën aandragen

Hogelandsters krijgen binnenkort de mogelijkheid om ideeën aan te dragen om de hoeveelheid huisvuil te verminderen. De reacties van de inwoners worden uitgewerkt in een aantal opties voor de toekomstige afvalinzameling. Die opties worden ook aan de inwoners voorgelegd, zodat zij hun voorkeur kunnen aangeven. De gemeenteraad besluit uiteindelijk voor welke optie wordt gekozen.