24 december 2019

Gemeente kapt zieke bomen

In de eerste helft van 2020 kappen we in totaal 180 bomen op verschillende plekken in de gemeente. De reden verschilt per situatie. Vaak gaat het om bomen die gevaarlijke situaties veroorzaken, die te weinig ruimte hebben om te groeien en zieke of dode bomen. Per locatie kijken we of het nodig is om nieuwe bomen planten.

Bezwaar maken

De vergunning is verzonden op 4 december 2019. Belanghebbenden konden tot en met 15 januari 2020 schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Overzicht bomen

 • Adorp, Spoorlaan, Wilg
 • Adorp, Spoorlaan, Wilg
 • Baflo, Voetpad richting nieuwe school, Gewone es
 • Baflo, diverse bomen
 • Bedum, Emmalaan, Tilia x europaea
 • Bedum, Sint Annerweg - rotonde, Gewone es
 • Bedum, Langs de Lijn, Esdoorn
 • Doodstil, Doodstilsterweg, Gewone es
 • Eenrum, N894 binnen de kom, Wilg
 • Eenrum, Greeden 32, Gewone es
 • Eenrum, Aikeshof, Sierperen
 • Eppenhuizen, Zuiderweg 2, Populier
 • Hornhuizen, Dijksterweg, Els
 • Hornhuizen, Dijksterweg, Gewone es
 • Houwerzijl, Vlakkeriet, Populier
 • Houwerzijl, Vlakkeriet, Populier
 • Houwerzijl, Leenstertillen, Populier
 • Kleine Huisjes, Dijksterweg, Gewone es
 • Kleine Huisjes, Dijksterweg / Witherenweg, Els
 • Kloosterburen, Westerklooster, Els
 • Kloosterburen, Damsterweg, Gewone Ees
 • Kruisweg, Hogeweg, Gewone es
 • Lage van de Weg, Oude Dijk, Gewone es
 • Lauwersoog, Strandweg, Iep
 • Lauwersoog, Robbenoort, diverse beplanting
 • Leens, Sportpark Leens, Populier
 • Leens, Beatrixlaan 8, Es
 • Leens, Kerspel, Beuk
 • Mensingeweer, Trekweg, Gewone es
 • Niekerk, Hoofdstraat, Iep
 • Oosteinde, Spijksterweg, Gewone es
 • Oosteinde, Begraafplaats, Eik
 • Oosternieland, Tilweg, Gewone es
 • Oosternieland, Tilweg, Gewone es
 • Roodeschool, Laanweg, Gewone es
 • Sauwerd, Stationsstraat, Gewone esdoorn
 • Sauwerd, Sportveld / hoek begraafplaats, Gewone es
 • Sauwerd, Oude weg, Els
 • Sauwerd, Oude begraafplaats, Gewone es
 • Uithuizen, Talmaweg thv huisnummer 77, Gewone es
 • Uithuizen, Moeshornweg, Gewone es
 • Uithuizermeeden, Torenstraat 37, Eik
 • Uithuizermeeden, Hoofdstraat thv 173, Linde
 • Uithuizermeeden, Hoofdstraat thv 246, Linde
 • Uithuizermeeden, Stationsstraat, Plataan 37
 • Ulrum, Asingapark, Linde 38
 • Usquert, van der Halstraat - speelveld, Tulpenboom
 • Warffum, Onderdendamsterweg, Gewone es
 • Warffum, Begraafplaats Joodse gedeelte, Gewone es
 • Warffum, Bekemalaan - rondje, Gewone es
 • Wehe-den Hoorn, W.H. Timersmastraat, Beuk
 • Wehe-den Hoorn, Warfhuisterweg, Gewone es
 • Wehe-den Hoorn, J. Kremerstraat, Gewone esdoorn
 • Wehe-den Hoorn, Kerkstraat / Meester Rijkenspad, Gewone esdoorn
 • Wehe-den Hoorn, Mernaweg, Els
 • Wehe-den Hoorn, F. Cleveringastraat achter huisnummer 8, Els
 • Westernieland, Kruispunt Dirk Wierengastraat / Westernielandsterweg, Gewone es
 • Westernieland, buitengebied straat vanaf kerk, Gewone es
 • Westerhorn, Ommelanderweg, Gewone es
 • Westerhorn, Noorderweg, Gewone es
 • Winsum, Garnwerderweg, Plataan
 • Winsum, Bellingeweer, Linde
 • Winsum, fietspad bij sporthal, Gewone es
 • Winsum, G. Reindersstraat, Berk
 • Winsum, Steenbakkerij, Esdoorn
 • Winsum, Steenbakkerij, Meelbes
 • Zoutkamp, De Schans 10, Veldesdoorn
 • Zoutkamp, De Schans 22, Veldesdoorn
 • Zoutkamp, Beatrixstraat 17 / 31, Es
 • Zoutkamp, Beatrixstraat 27, Populier
 • Zuidwolde, Kosterijland, Sierpeer
 • Zuidwolde, Tuinbouwweg bij huisnummer 20, Sierappel
 • Zuurdijk (Zoutkamp), sportveld VV Zeester, Gewone es