9 januari 2019

Geen nieuwe vervuiling na storm

Het lijkt er op dat de storm van gisteren niet meer vervuiling op de kust gebracht.

Veiligheidsregio Groningen brengt continu met de gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat, de waterschappen en het Groninger Landschap de laatste stand van zaken in kaart.

Dijken

De waterschappen gaan over het opruimen van de dijken. De waterschappen brengen op dit moment in kaart op welke plaatsen eventueel hulp nodig is. Het is van groot belang dat de dijken bereikbaar blijven voor hulpdiensten en eigenaren. Dus, als u naar de dijk komt om te helpen, doet u dat dan tussen 10.00 en 16.00 uur en laat uw auto achter op de centrale parkeerplaatsen en zet hem niet op de dijk. In de afgelopen dagen waren de toegangswegen richting de kust soms overbelast door autoverkeer. We willen graag onveilige en onwerkbare situaties voorkomen.

Helpen

Wilt u helpen? Neem contact op met het zeehondencentrum. Dat kan telefonisch, 0595 526 526, en per mail: info@zeehondencentrum.nl. Het zeehondencentrum weet op welke plekken hulp nodig is en laat u weten waar en wanneer u kunt komen helpen.

Kwelders

Kwelders zijn natuurgebieden en wij adviseren om niet de kwelders in te gaan. U maakt meer kapot dan u goed doet. De eigenaren van de kwelders willen te allen tijde voorkomen dat de rust van vogels en andere diersoorten wordt verstoord. Bovendien kunnen we de veiligheid niet garanderen.