Logo van Gemeente Hogeland

Nieuwsbericht

12 oktober 2018

Centraal stembureau stelt kandidatenlijsten en nummervolgorde vast

Laatste update: zaterdag 13 oktober 2018 om 13:57

Op 12 oktober 2018 heeft het centraal stembureau in een openbare zitting besloten over de nummering en geldigheid van de kandidatenlijsten van de partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Het Hogeland. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt. In het proces-verbaal staan de geldig verklaarde kandidatenlijsten. 

Inzien

Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten inzien (pdf, 119 kB).

Het proces-verbaal ligt ook ter inzage bij het Bureau Verkiezingen in het gemeentehuis in Uithuizen.

Beroep instellen

Belanghebbenden en kiezers kunnen tegen de beslissing van het centraal stembureau beroep indienen bij de Raad van State. Dit kan tot en met 16 oktober 2018. Uiterlijk 6 dagen na ontvangst van het beroepschrift doet de Raad van State uitspraak. 

Uithuizen, 12 oktober 2018
M. van Beek, voorzitter centraal stembureau

Contact

Heeft u vragen over de gemeenteraadsverkiezingen? Bel of mail ons via 0595 - 43 75 55 of verkiezingen@eemsmond.nl

Heeft u een andere vraag aan uw huidige gemeente? Kijk dan op de contactpagina van uw gemeente: