16 april 2019

(Brand)veiliger wonen

Op dinsdag 16 april gaven burgemeester Henk Jan Bolding, Mieke Koot (Mijn huis op maat) en Martijn Wevers (teamleider brandweerzorg) het startsein voor het project (brand)veilig wonen in de gemeente Het Hogeland. Dit deden zij door certificaten uit te reiken aan vrijwilligers die een speciale training gevolgd hebben om te kijken hoe huizen (brand)veiliger gemaakt kunnen worden voor ouderen of mensen met een Wmo-indicatie. Doel is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Het Hogeland, Brandweer Groningen en Mijn huis op Maat.

De werkwijze van het project is als volgt: ouderen of mensen met een Wmo-indicatie kunnen contact opnemen met Mensenwerk Hogeland. Vervolgens komt er een vrijwilliger langs die een check uitvoert in de woning en daarna met adviezen komt. De eerste 100 huishoudens die zich aanmelden, krijgen een set gekoppelde rookmelders. Kijk op de pagina Gratis advies veiliger wonen voor de volledige werkwijze.

Burgemeester Henk Jan Bolding: "we vinden het van groot belang dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Maar als het gaat om (brand)veiligheid zijn inwoners die minder mobiel zijn, ook minder zelfredzaam als zij moeten vluchten bij brand. Wij willen graag dat onze Hogelandsters veilig in hun huis kunnen blijven en dus komt er graag iemand langs die samen met de bewoner kijkt hoe de veiligheid in huis vergroot kan worden".

Kijk voor meer informatie en praktische tips over brandveiligheid ook op www.brandweer.nl/brandveiligheid. En test hoe goed u voorbereid bent op brand op www.verkleindekansopbrand.nl. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Team Brandveilig Leven van Brandweer Groningen, via 088-162500 of brandveiligeleven@vrgroningen.nl.