28 februari 2019

Boom kappen? Vraag een omgevingsvergunning aan

Sinds 2 januari gelden in de hele gemeente nieuwe regels voor het kappen van bomen. Deze zijn vastgelegd in een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het komt erop neer dat u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning moet aanvragen om te mogen kappen.

Wat u moet weten

  • In principe heeft u een omgevingsvergunning nodig om een boom te mogen kappen.
  • U heeft geen vergunning nodig voor het kappen van bomen met een doorsnede van minder dan 20 centimeter (gemeten op 1.30 meter hoogte) . Bij een meerstammige boom meet u de dikste stam.
  • Onder kappen wordt ook verstaan: rooien, verplanten, en handelingen die de boom ontsieren, beschadigen of dood laten gaan.
  • Een vergunning kost € 25,00 en is 3 jaar geldig. Daarna moet u opnieuw een vergunning aanvragen
  • 6 weken na verzending van de vergunning mag u kappen. In deze periode kunnen anderen nog bezwaar maken.

Wanneer ook een omgevingsvergunning

  • Voor een boom die al ziek of dood is.
  • Voor alle zogenaamde houtopstanden. Denk bijvoorbeeld aan coniferen.
  • Als u een boom voor het eerst wilt knotten of de takken sterk wilt inkorten (kandelaberen).

Herplanten

Per situatie wordt een afweging gemaakt of herplanten nodig is. Bij een beeldbepalend erf of laan kunnen we voorwaarden stellen aan het planten van bomen (termijn, soort, maat en aantal). Graag doen we dit in overleg met u. Een boom planten is altijd een goed idee, tenzij er te weinig ruimte is. Een struik kan dan een alternatief zijn.