3 oktober 2019

Aanslag afvalinzameling De Marne en Winsum

Inwoners van de oude gemeenten De Marne en Winsum ontvangen eind september/begin oktober 2019 een aanslag voor afvalinzameling.

Het gaat voor Winsum om de aanslag over de tweede helft 2018 en voor De Marne om de aanslag september - december 2018. Door de gemeentelijke herindeling heeft het opstellen van deze belastingaanslag vertraging opgelopen. 

Meer informatie over de aanslag afvalinzameling vindt u onze pagina over de afvalstoffenheffing.