9 april 2019

7 sleutelopgaven voor college Het Hogeland

'Doar gruit en bluit!’ is het collegeprogramma van de gemeente Het Hogeland dat vandaag van de pers rolde. In 7 zogenaamde sleutelopgaven beschrijft het college van B&W de bestuurlijke ambities voor de jaren 2019 – 2022.

In het collegeprogramma staat dat het college in de versterkingsopgave naast de inwoners wil staan. En samen wil werken aan toekomstplannen voor Het Hogeland. Samenwerking met inwoners is voor het college een belangrijke pijler, want ruimte voor inwoners staat voor dit college voorop: leren loslaten en experimenteren. Inwoners kunnen zelf plannen maken voor de dorpen, maar ook meedenken over nieuw beleid. Zoals de Omgevingsvisie en Omgevingswet. Deze Omgevingswet maakt regelgeving voor ruimte ontwikkeling eenvoudiger door het samenvoegen van wet- en regelgeving in één nieuwe wet. Wat dat betekent voor de kwaliteit en het gebruik van ruimte gaat de gemeente samen met inwoners vaststellen.

Het broest en soest aan diek en wad

Daarnaast is er ruimte voor de ontwikkeling van de Eemshaven en innovatie in de energietransitie. Het Hogeland wordt, als het aan het college ligt, ook een gemeente waar iedereen mee doet, zodat de gewenste inclusieve samenleving ontstaat. Waar armoedebeleid onder de loep wordt genomen en kansrijke beroepsgroepen wordt opgeleid. De sleutel ‘het broest en soest aan diek en wad’ beschrijft de ambities voor cultuur en toerisme, en trots op dat wat Het Hogeland te bieden heeft.

Transformatie

In het sociaal domein streeft het college naar een transformatie, waarbij de nadruk komt op preventie, waar gepionierd wordt met e-health, maatwerk in zorg en welzijn en het realiseren van een 1,5 lijns zorg waar taken van ziekenhuizen deels worden overgenomen. Want in Het Hogeland, ‘doar gruit en bluit ain wonderlaand’. Waar gewerkt wordt aan vooruitgang, van vandaag de dingen beter doen dan gisteren, van perspectief zien, experimenteren en leren. Altijd passend bij de cultuur en identiteit van Het Hogeland.