27 oktober 2021

College is van plan gemeentehuis in Bedum te verkopen

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om het gemeentehuis in Bedum te verkopen. De raad is geïnformeerd over dit voornemen. De raad kan in november haar wensen en mening hierover uitspreken naar het college.

Het college neemt de uitkomst van het gesprek mee in haar definitieve besluit. Bij de verkoop vindt de gemeente het belangrijk dat het gebouw een nieuwe functie krijgt waar inwoners van Bedum behoefte aan hebben.

In de zomer van 2020 heeft de raad besloten om te bezuinigen op onze huisvesting door de verkoop van één van de vier gemeentehuizen. Daarbij vraagt het samengaan naar 1 gemeente en het nieuwe werken om een andere manier van huisvesten van onze medewerkers. Dit heeft ertoe geleid dat het college deze keuze wil maken.

De afgelopen periode hebben we onderzocht welk gemeentehuis we het beste kunnen verkopen. Zo keken we naar de ligging van het gemeentehuis. Maar ook hoe goed het gemeentehuis te verkopen is aan een nieuwe eigenaar en hoeveel er bezuinigd kan worden door het verkopen van het gemeentehuis. Belangrijk hierbij is welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe invulling aan het pand te geven. Op basis van deze uitkomsten is de keuze gemaakt om het gemeentehuis in Bedum te verkopen.