20 oktober 2023

Campagne Niet onder mijn neus

De politie Noord-Nederland, LTO Noord en RIEC Noord Nederland zijn begin deze maand begonnen met een grootschalige campagne tegen drugslabs. De campagne 'Niet onder mijn neus' heeft een dubbel doel. Ze richt zich aan de ene kant op ondernemers in de buitengebieden, om hen bewust te maken van de gevaren van drugscriminaliteit. Ook wil de campagne de samenleving informeren over de signalen van ondermijning, zodat mensen verdacht gedrag eerder herkennen en melden.

Herken jij signalen van drugscriminaliteit?

Sommige criminaliteit zie je niet als je niet goed kijkt. Terwijl het onder je neus gebeurt. De buurman die wiet verbouwt op zolder. De bestelbus waaruit ’s avonds laat een container wordt leeggegooid in de sloot. De buurvrouw die afrekent met briefjes van 100. Zij ondermijnen de veiligheid in de buurt.

Wees alert

Om de veiligheid te verzekeren is het belangrijk alert te zijn op signalen van ondermijning in de samenleving. Dit zijn diverse vormen van criminaliteit die de veiligheid en leefbaarheid in de buurt in gevaar brengen. Het kan zich voordoen in schijnbaar normale situaties, zoals bovenstaand beschreven.

Herken jij de signalen? Bekijk het filmpje en test je kennis