8 juli 2020

Bouwstenennotitie: op zoek naar evenwicht tussen bezuinigingen en behoud leefbaarheid

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad een ‘bouwstenennotitie’ aan. Daarin staan 3 scenario’s om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen.

Eerder omschreef het college de financiële stand van zaken al als ‘zorgelijk’. Voor Het Hogeland dreigen de komende jaren tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer zes miljoen euro. Ook de reservepositie staat onder druk; de ondergrens van 6,5 miljoen euro is in zicht.

3 Scenario's

De bouwstenennotitie schetst drie scenario’s om de financiën de komende jaren op orde te krijgen. 

Scenario 1

 • Besparingen op jeugdzorg, Wmo en verschillende sociale regelingen
 • Maatregelen in de gemeentelijke organisatie
 • Slimmer inkoopbeleid gemeente
 • Uitstel of schrappen van investeringen
 • Verlagen dorpen- en ondernemersfonds (van 9 ton naar 4,5 ton)
 • Verhoging onroerendezaakbelasting (5%)

Scenario 2

 • Besparingen op jeugdzorg, Wmo en verschillende sociale regelingen
 • Maatregelen in de gemeentelijke organisatie
 • Slimmer inkoopbeleid gemeente
 • Uitstel of schrappen van investeringen
 • Verlagen dorpen- en ondernemersfonds (van 9 ton naar 4,5 ton) 
 • + Verdere verhoging onroerendezaakbelasting (van 5 naar 7,5%)

Scenario 3

 • Besparingen op jeugdzorg, Wmo en verschillende sociale regelingen
 • Maatregelen in de gemeentelijke organisatie
 • Slimmer inkoopbeleid gemeente
 • Uitstel of schrappen van investeringen
 • Verhoging onroerendezaakbelasting (van 5 naar 7,5%)
 • + Volledig schrappen ondernemers- en dorpenfonds
 • + Extra besparingen op WMO

Besluitvorming

De gemeenteraad behandelt de voorstellen van het college op 2 september 2020. Het college geeft de voorkeur aan scenario 2. Op basis van het besluit van de raad gaat het college aan de slag met de begroting voor volgend jaar. Deze staat op de agenda van de raad in november.

Meer informatie: persbericht 'bouwstenennotitie naar gemeenteraad'.