5 december 2022

Afvalinzameling eerst nog hetzelfde: college en raad volgend jaar samen aan de slag met afvalbeleid

Het college stelt voor de afvalinzameling en de tarieven volgend jaar nog hetzelfde te houden. Het college en de raad gaan volgend jaar samen aan de slag met nieuw afvalbeleid.

Wethouder Arjen Nolles licht toe: “Er waren vanuit de raad nog teveel vragen over het voorstel afvalstoffenheffing 2023. Er was een duidelijke behoefte aan alternatieven en cijfers. We hebben samen de conclusie getrokken om nu nog geen veranderingen door te voeren, op een prijsindexatie na. De raad bood ons aan hier komend jaar samen naar te kijken. Daar ben ik blij mee. Want dat maakt dat we extra tijd hebben om verschillende opties voor de korte en lange termijn af te wegen.” 

Er ligt nu een nieuw voorstel van het college. Het uitstel betekent wel een financieel gat in de afvalbegroting van 570.000 euro. Dit wordt op verzoek van de raad niet doorberekend aan inwoners, om verzwaring van lasten te voorkomen. De gemeente kan 300.000 euro dekken uit de reserve afvalinzameling. De rest van het bedrag wordt betaald uit de algemene reserve. De raad beslist op 14 december over dit voorstel.