11 november 2021

30.000 euro subsidie voor woningeigenaren in versterkingsopgave

Woningeigenaren in de versterkingsopgave die nog geen versterkingsadvies hebben gekregen kunnen € 30.000 subsidie aanvragen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Gemeente Het Hogeland heeft hiervoor een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Aanvragen kan vanaf 15 november 2021.

De subsidie bestaat uit 2 delen:

  • een maximaal bedrag van € 17.000 voor het verduurzamen en verbeteren van de woning
  • een maximaal bedrag van € 13.000 om vrij uit te geven

Woningeigenaren die hiervoor in aanmerking komen krijgen een brief van de gemeente met meer informatie. Het gaat in totaal om 326 eigenaren.

Oplossing voor verschillen tussen vergelijkbare woningen

De subsidieregeling voorkomt verschillen in subsidies voor vergelijkbare woningen. De regeling geldt namelijk voor eigenaren van zogeheten blok B-woningen. Blok A-woningen kregen al een versterkingsadvies van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Blok B-woningen zijn vergelijkbare woningen die nog geen versterkingsadvies hebben. Sinds najaar 2020 beoordeelt NCG de woningen volgens nieuwe regels. Die regels houden rekening met het stoppen van gaswinning uit het Groningenveld. Daardoor neemt de kans op aardbevingen af. NCG verwacht dat er daarom minder of zelfs helemaal geen versterking meer nodig is. Woningen die een versterkingsadvies hebben volgens de oude regels worden gewoon versterkt. Woningen zonder versterkingsadvies worden volgens de nieuwe regels beoordeeld. Daardoor ontstaan verschillen tussen vergelijkbare woningen in straten of dorpen. Met deze subsidieregeling maakt de gemeente deze verschillen zo klein mogelijk.

Meer informatie