Logo van Gemeente Hogeland

Nieuws

26 november 2018

De nieuwe gemeenteraad is een feit

Van links naar rechts: Stefan van Keijzerswaard (VVD); Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen Het Hogeland); Kristel Rutgers-Swartjes (CDA); Bernd de Jong (ChristenUnie); Linda Visser (Socialistische Partij); Jan Willem Nanninga (PvdA); Anne Marie Smits (GroenLinks)
Laatste update: donderdag 6 december 2018 om 12:46

Na de vaststelling van de verkiezingsuitslag is de nieuwe gemeenteraad voor Het Hogeland een feit. In Het Hogeland College in Warffum kwamen de 7 lijsttrekkers van de raadspartijen bijeen in een openbare bijeenkomst. Na een korte terugblik op de campagne en de verkiezingsuitslag, werd er gesproken over het opkomstpercentage. Dat 48% van de stemgerechtigden niet is gaan stemmen is een signaal vinden alle partijen. De partijen geven aan dat er werk aan de winkel is. Het opkomstpercentage was 52,21%, weliswaar niet hoog, maar nog altijd hoger dan de gemiddelde opkomst bij herindelingsverkiezingen.

Collegevorming

De eerste taak van de gemeenteraad is de vorming van een college. Zoals gebruikelijk neemt de grootste fractie - GemeenteBelangen Het Hogeland - het initiatief bij de collegevorming. Dat de partijen er geen gras over laten groeien blijkt wel uit de eerste verkennende gesprekken die in het weekend na de verkiezingen plaatsvonden. De volgende stap is het aanwijzen van twee externe informateurs. Deze informateurs gaan met alle partijen gesprekken voeren.

De partijen hopen snel tot een college te komen. Dat moet ook wel, want op 2 januari 2019 is de eerste gemeenteraadsvergadering waarbij de nieuwe raad wordt geïnstalleerd en de wethouders worden benoemd.

De nieuwe raad geeft aan transparantie heel belangrijk te vinden. De eerste gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren, maar zodra het kan wordt er gecommuniceerd.

Contact

Vanaf 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum samen verder als gemeente Het Hogeland.

Heeft u een vraag aan uw huidige gemeente?

Kijk op de contactpagina: