Op weg naar aardgasvrij wonen

Wat heeft u nodig voor een aardgasvrij huis?

In 2050 moeten alle huizen en bedrijfsgebouwen in Nederland van het aardgas af zijn. Ook uw huis of bedrijfsgebouw. Gemeenten stellen hiervoor een visie op. Daarin staat hoe we de dorpen en wijken het beste aardgasvrij kunnen maken.

Vragenlijst

Tot en met 31 oktober 2021 kon iedereen een vragenlijst over aardgasvrij wonen invullen. Dorps- en huurdersverenigingen, woningverenigingen en energieverenigingen praatten eerder al met de gemeente over dit onderwerp. De opbrengst gebruiken we bij het maken van de visie.

Hoe verder?

Eind 2021/begin 2022 stellen we de visie vast. Daarna maken we plannen per dorp en wijk. Ook dat doen we weer samen met de inwoners.