Op weg naar aardgasvrij wonen

In 2050 moeten alle huizen en bedrijfsgebouwen in Nederland van het aardgas af zijn. Ook jouw huis of bedrijfsgebouw. Gemeenten stellen hiervoor een visie op. Daarin staat hoe we de dorpen en wijken het beste aardgasvrij kunnen maken.

Samen met inwoners

We maken de visie samen met de inwoners. In 2021 kon iedereen een vragenlijst over aardgasvrij wonen invullen. Ook hebben we gesproken met dorps- en huurdersverenigingen, woningverenigingen en energieverenigingen over aardgasvrij wonen. De uitkomsten gebruiken we bij het maken van de visie. In 2022 stellen we de visie vast. Daarna maken we plannen per dorp en wijk. Ook dat doen we weer samen met de inwoners.