Hierover kun je meepraten

Stem van Wehe-den Hoorn

  • Periode: 24 september 2021 – 14 januari 2022
  • Projectleider: Tamara Wiersema
  • Informatie: Nieuw leven in Wehe-den Hoorn 
  • Kenmerken: Proef belangendialoog en website stemvanonshogeland.nl.

Hoe kunnen we als gemeente dichtbij je staan?

  • Periode: 24 november 2021 – 31 december 2022
  • Projectleiders: Marijke Rosier en Mireille Bosma
  • Informatie: Onderzoek 2021: de gemeente dichterbij
  • Kenmerken: website stemvanonshogeland.nl, ideeën indienen, beoordelen op haalbaarheid en stemmen, peilingen. Vervolg op tevredenheidsenquête 2021 en project gemeentelijk ontmoetingspunt Bedum.