Wob-verzoek

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer weten? Dan kunt u vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Een Wob-verzoek kunt u alleen schriftelijk indienen.

Wat u moet weten

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
  • De gemeente handelt uw verzoek binnen 4 weken af. Deze termijn kan de gemeente met 4 weken verlengen.
  • Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat.

Een Wob-verzoek dient u schriftelijk in.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Kosten

Het indienen van een Wob-verzoek is gratis. Voor het maken van kopieën brengen we wel kosten in rekening.

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur.