Hoorzittingen

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie adviseert de gemeente over de behandeling van bezwaarschriften en de beslissing daarover. Voordat de commissie een advies uitbrengt is er een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaar toelichten. De gemeente licht haar standpunt ook toe. De hoorzittingen zijn meestal openbaar.

Op dit moment zijn er geen openbare hoorzittingen gepland.