Hoorzittingen

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie adviseert de gemeente over bezwaarschriften. Voordat de commissie een advies uitbrengt is er een hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaar toelichten. De gemeente licht haar standpunt ook toe. De hoorzittingen zijn meestal openbaar.

Op dit moment zijn er geen openbare hoorzittingen gepland.