Gemeente in gebreke stellen

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit kan met een formulier waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. Voor een aanvraag is deze periode meestal 8 weken en voor een bezwaar 6 tot 12 weken. Daarnaast vraagt u de gemeente om binnen 2 weken alsnog een besluit te nemen.

Recht op dwangsom

Als het de gemeente niet lukt om binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen, dan heeft u per dag recht op een vergoeding (dwangsom). De Rijksoverheid geeft meer informatie over de dwangsom bij te laat beslissen.

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen