Ter Laan 4, Bedum

Ter Laan 4 ligt aan de noordoostzijde van het dorp Bedum. Het plan heeft een open, groene, speelse opzet. Er is veel ruimte voor waterpartijen, parkjes en plantsoenen en speelgelegenheid voor kinderen. In de wijk worden verschillende woningtypen gerealiseerd: vrijstaand, halfvrijstaand en 'rijtjes'.

Huur- en koopwoningen

Er wordt gebouwd in de huur en in de koopsector. In totaal biedt het plan ruimte aan ongeveer 340 woningen. Het plan is opgedeeld in 5 deelgebieden. Elk van die gebieden krijgt een eigen karakter. In Ter Laan 4 is ruimte voor 'intiem wonen', 'landelijk wonen', wonen aan een pleintje en 'ontspannen wonen' aan het water. Zo krijgt Ter Laan 4 een heel gevarieerd karakter. Ter Laan 4 wordt gefaseerd ontwikkeld.

Projectmatige bouw

Er zijn momenteel verschillende huizen in de verkoop. Kijk voor meer informatie op onderstaande websites.

Vrijstaand

2-onder-1 kap

Vrije sector kavels

De gemeente verkoopt kavels voor vrijstaande woningen. De koper kan zelf zijn bouwplan regelen. U kunt de tekeningen van de kavels verderop op deze pagina inzien. Hier staat ook de prijslijst, een overzichtstekening van kavels die nog beschikbaar zijn en meer informatie.

Optiespelregels

Belangstellenden kunnen voor 3 maanden een optie nemen op een kavel. Een optie kan eenmalig met 1 maand worden verlengd. Gebruik hiervoor het optieformulier dat onderaan deze pagina te vinden is. De optie gaat in op het moment dat de betaling van € 150,-- door de gemeente is ontvangen (administratiekosten, worden niet verrekend). Als een andere gegadigde tijdens de optieperiode een schriftelijk verzoek tot directe koop van de kavel indient, krijgt de optiehouder 2 weken bedenktijd om tot koop te besluiten. Als dit verzoek binnenkomt in de verlengde optieperiode, dan is de bedenktermijn 1 week.

Bebouwingsvoorschriften

Het bestemmingsplan Ter Laan 4 (onderaan de pagina in te zien) en het bijbehorend Beeldkwaliteitplan geeft voorschriften over de bebouwing van de kavels. Als u bouwplannen heeft of vragen over deze bouwvoorschriften kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer weten?

Bel of mail met de gemeente, tel. 088 - 345 88 88 of e-mailadres gemeente@hethogeland.nl.

Downloads

Bestemmingsplan