Karakteristieke panden

In de provincie Groningen hebben karakteristieke huizen en boerderijen bescherming tegen sloop. In de oude gemeenten Bedum en Eemsmond is dat al geregeld. Voor de panden uit Winsum en De Marne gaan we dat nu ook doen.

Waarom bescherming

Door aardbevingsschade zijn veel karakteristieke huizen en gebouwen gesloopt. Deze gebouwen hebben we geërfd van onze voorouders. Ze maken onze band met het verleden zichtbaar. En ze maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers en ondernemers. De karakteristieke aanduiding betekent dat de buitenkant van uw pand beschermd is. Er geldt geen sloopverbod zoals bij een monument.

Nieuw bestemmingsplan

Om karakteristieke gebouwen in de oude gemeenten De Marne en Winsum te beschermen tegen sloop hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Tot 1 januari 2021 kon iedereen op het voorontwerp van dit plan reageren. De binnengekomen reacties en onze antwoorden daarop leest u in de Notitie overleg- en inspraakreacties. Sommige reacties hebben geleid tot aanpassingen. Die hebben we verwerkt in het ontwerpplan.

Het plan bekijken

Zienswijze indienen

Van 17 juni tot en met 29 juli 2021 kunt u op het ontwerp facetbestemmingsplan reageren. Dat doet u door een zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk of telefonisch. Per email kunt u geen zienswijze indienen. Stuur uw reactie naar de gemeenteraad van Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Bij uw reactie moet u de datum, uw naam, adres, handtekening en het onderwerp ‘zienswijze ontwerp facetbestemmingsplan gebouwd erfgoed Het Hogeland’ vermelden. Wilt u uw reactie liever persoonlijk geven? Bel dan met de heer B. Moes via ons algemene nummer 088 – 345 8888.

De raad bepaalt of uw zienswijze gegrond is. Dat gebeurt bij de vaststelling van het bestemmingsplan, naar verwachting in het 3de kwartaal van 2021. Daarna kunt u tegen het besluit van de raad nog beroep instellen bij de Raad van State.

U kunt alleen reageren op het ontwerp facetbestemmingsplan. Tegen de facetbeheersverordening gebouwd erfgoed is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Is mijn pand karakteristiek?

Of uw pand karakteristiek is hangt af van verschillende dingen. Zoals de ontstaansgeschiedenis, plaatselijk belang, de ligging en samenhang met bijgebouwen en de omgeving. Ook bouwstijl, zeldzaamheid, herkenbaarheid, kwaliteit en gaafheid tellen mee.

  • Eigenaren van karakteristieke panden in de oude gemeenten Winsum en De Marne kregen in november 2020 een brief over de bescherming. Een lijst met karakteristieke panden uit deze gebieden vindt u bij het ontwerp bestemmingsplan Gebouwd erfgoed: kijk bij Bijlagen regels. 
  • Voor de oude gemeenten Bedum en Eemsmond waren karakteristieke panden al eerder opgenomen in bestemmingsplannen. Deze vindt u op ruimtelijkeplannen.nl, in de bestemmingsplannen voor gebouwd erfgoed.

Als u sloopplannen heeft

Heeft u plannen voor (gedeeltelijke) sloop en vernieuwing? Neem dan eerst contact met ons op. Zo kunt u rekening houden met de voorwaarden vóórdat u verbouwplannen maakt. Wij denken met u mee over de mogelijkheden voor gedeeltelijk of volledig behoud van uw pand. Bij een aanvraag om een sloopvergunning kijken we naar de karakteristieke kenmerken van uw pand. Bijvoorbeeld een gevel, een schoorsteen of een luifel. Ook het gebouw op zichzelf en de plek waar het staat spelen een rol.

Subsidies

Als eigenaar van een karakteristiek pand kunt u:

Meer informatie

Lees de Toelichting karakteristieke panden.