Karakteristieke panden

In de provincie Groningen hebben karakteristieke huizen en boerderijen bescherming tegen sloop. In de oude gemeenten Bedum en Eemsmond zijn deze panden daarom opgenomen in het bestemmingsplan. Voor de panden uit Winsum en De Marne gaan we dat nu ook doen.

Is mijn pand karakteristiek?

Eigenaren van karakteristieke panden in de oude gemeenten Winsum en De Marne kregen in november 2020 een brief over de bescherming. Of uw pand karakteristiek is hangt af van:

  • cultuurhistorie, zoals ontstaansgeschiedenis en lokaal belang;
  • stedenbouwkundige zaken, zoals ligging en samenhang met bijgebouwen en omgeving;
  • architectuur, zoals bouwstijl, zeldzaamheid en herkenbaarheid;
  • authenticiteit, zoals gaafheid en kwaliteit.

Waarom bescherming

Door aardbevingsschade zijn veel karakteristieke huizen en gebouwen gesloopt. Deze gebouwen hebben we geërfd van van onze voorouders. Karakteristieke gebouwen maken onze band met het verleden zichtbaar. Juist deze band zorgt ervoor dat we ons hier thuis voelen. En karakteristieke gebouwen maken onze gemeente ook aantrekkelijk voor bezoekers en ondernemers.

De karakteristieke aanduiding betekent dat alleen de buitenkant van uw pand beschermd is. Er geldt geen sloopverbod zoals bij een monument. Doel is om goed rekening te houden met karakteristieke kenmerken bij vergunningaanvragen

Als u sloopplannen heeft

Heeft u plannen voor (gedeeltelijke) sloop en vernieuwing? Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Zo kunt u rekening houden met de voorwaarden vóórdat u verbouwplannen maakt. Wij kijken extra goed naar de karakteristieke kenmerken van uw pand. En naar mogelijkheden voor gedeeltelijk of volledig behoud.

De voordelen

Als eigenaar van een karakteristiek pand hebt u een aantal voordelen:

  • U kunt gratis gebruik maken van het Erfgoedloket Groningen. Bijvoorbeeld voor informatie over financieringsmogelijkheden, schadeherstel of versterking van uw pand.
  • U kunt een lening voor groot onderhoud aanvragen bij het Cultuurfonds voor Monumenten van de provincie Groningen. Met lage rente en gunstige voorwaarden.
  • Binnen het erfgoedprogramma is er in de periode 2020-2023 een financiële regeling voor onderhoud aan karakteristieke gebouwen en gemeentelijke monumenten. Voor karakteristieke boerderijen zoeken we nog naar aanvullende regelingen.

Inzien en reageren

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan Gebouwd erfgoed Het Hogeland en de Beheersverordening inzien via ruimtelijkeplannen.nl. In de bijlage bij het plan vindt u de lijsten met karakteristieke panden

Tot 1 januari 2021 kon iedereen op het voorontwerp reageren. De reacties kunnen leiden tot aanpassingen. Wij bekijken nu alle reacties. Daarna leggen we het plan opnieuw aan u voor als ontwerpbestemmingsplan. Op het ontwerpbestemmingsplan kunt u dan uw zienswijze geven.

Vragen en opmerkingen

Kijk voor meer informatie bij Toelichting karakteristieke panden. Heeft u daarna nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.