Karakteristieke panden

In de provincie Groningen hebben karakteristieke huizen en boerderijen bescherming tegen sloop. In de oude gemeenten Bedum en Eemsmond is dat al geregeld. Voor de panden uit Winsum en De Marne gaan we dat nu ook doen.

Waarom bescherming

Door aardbevingsschade zijn veel karakteristieke huizen en gebouwen gesloopt. Deze gebouwen hebben we geërfd van onze voorouders. Ze maken onze band met het verleden zichtbaar. En ze maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers en ondernemers. De karakteristieke aanduiding betekent dat de buitenkant van uw pand beschermd is. Er geldt geen sloopverbod zoals bij een monument.

Nieuw bestemmingsplan

Om de karakteristieke gebouwen te beschermen tegen sloop hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Eerder kon iedereen op het voorontwerp van dit plan reageren. De binnengekomen reacties en onze antwoorden daarop leest u in de Notitie overleg- en inspraakreacties. Sommige reacties hebben geleid tot aanpassingen. Die hebben we verwerkt in het ontwerpplan.

Het plan bekijken

Hoe gaat het verder

Van 17 juni tot en met 29 juli 2021 kon u op het aangepaste ontwerpplan reageren. Later in 2021 besluit de gemeenteraad over het plan. Daarbij kijkt de gemeenteraad ook naar de ingekomen reacties. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u daartegen nog in beroep gaan.

Is mijn pand karakteristiek?

Of uw pand karakteristiek is hangt af van verschillende dingen. Zoals de ontstaansgeschiedenis, plaatselijk belang, de ligging en samenhang met bijgebouwen en de omgeving. Ook bouwstijl, zeldzaamheid, herkenbaarheid, kwaliteit en gaafheid tellen mee.

  • Eigenaren van karakteristieke panden in de oude gemeenten Winsum en De Marne kregen in november 2020 een brief over de bescherming. Een lijst met karakteristieke panden uit deze gebieden vindt u bij het ontwerp bestemmingsplan Gebouwd erfgoed: kijk bij Bijlagen regels. 
  • Voor de oude gemeenten Bedum en Eemsmond waren karakteristieke panden al eerder opgenomen in bestemmingsplannen. Deze vindt u op ruimtelijkeplannen.nl, in de bestemmingsplannen voor gebouwd erfgoed.

Als u sloopplannen heeft

Heeft u plannen voor (gedeeltelijke) sloop en vernieuwing? Neem dan eerst contact met ons op. Zo kunt u rekening houden met de voorwaarden vóórdat u verbouwplannen maakt. Wij denken met u mee over de mogelijkheden voor gedeeltelijk of volledig behoud van uw pand. Bij een aanvraag om een sloopvergunning kijken we naar de karakteristieke kenmerken van uw pand. Bijvoorbeeld een gevel, een schoorsteen of een luifel. Ook het gebouw op zichzelf en de plek waar het staat spelen een rol.

Subsidies

Als eigenaar van een karakteristiek pand kunt u:

Meer informatie

Lees de Toelichting karakteristieke panden.