Vergoeding Participatiefonds

Met een laag inkomen kan het lastiger zijn om mee te doen. Voor extra dingen als een abonnement, lidmaatschap of uitje blijft er vaak geen geld over. Voor dit soort kosten kunt u een beroep doen op het Participatiefonds. U kunt maximaal € 200,- per persoon per jaar krijgen.

Wat u moet weten

Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).

Toegestaan inkomen en vermogen per 1 januari 2019

Leefsituatie Toegestaan inkomen Toegestaan vermogen
Alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.169,12 € 6.120,00
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.670,18 € 12.240,00
Alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.308,49 € 6.120,00
Getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.782,35 € 12.240,00

Vergoeding

Maximaal € 200,- per persoon per jaar.

Aanvragen

U kunt een vergoeding Participatiefonds schriftelijk aanvragen. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier. Als u geen uitkering van de gemeente krijgt stuur dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs en bankpas mee.

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen