Vergoeding Participatiefonds

Met een laag inkomen kan het lastiger zijn om mee te doen. Voor extra dingen als een abonnement, lidmaatschap of uitje blijft er vaak geen geld over. Voor dit soort kosten kunt u een beroep doen op het Participatiefonds. U kunt maximaal € 200,- per persoon per jaar krijgen.

Wat u moet weten

Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).

Toegestaan inkomen en vermogen per 1 juli 2019

Leefsituatie Toegestaan inkomen Toegestaan vermogen
Alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.174,68 € 6.120,00
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.678,11 € 12.240,00
Alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.315,59 € 6.120,00
Getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.791,51 € 12.240,00

Aanvragen

U kunt een vergoeding Participatiefonds schriftelijk aanvragen. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier. Als u geen uitkering van de gemeente krijgt stuur dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs en bankpas mee.

Vergoeding

Maximaal € 200,- per persoon per jaar. U moet de kosten eerst zelf voorschieten. Met het declaratieformulier en bonnetjes kunt u de kosten terugvragen.