Vergoeding Participatiefonds

Met een laag inkomen kan het lastiger zijn om mee te doen. Voor extra dingen als een abonnement, lidmaatschap of uitje blijft er vaak geen geld over. Voor dit soort kosten kunt u een beroep doen op het Participatiefonds. De vergoeding is € 100,-, € 150,- of € 250,- per persoon per jaar.

Wat u moet weten

Voor de vergoeding Participatiefonds mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).

Toegestaan inkomen en vermogen per 1 januari 2020

Leefsituatie Toegestaan inkomen Toegestaan vermogen
Alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.199,64 € 6.225,00
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.713,77 € 12.450,00
Alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.340,93 € 6.225,00
Getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.817,64 € 12.450,00

Aanvragen

U kunt een vergoeding Participatiefonds schriftelijk aanvragen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. Als u voor het eerst aanvraagt en geen uitkering van de gemeente krijgt, stuur dan ook kopieën mee van:

  • identiteitsbewijs en bankpas
  • bewijzen van uw inkomsten
  • afschriften van bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
  • bewijzen van uw bezittingen en schulden

Vergoeding

  • Alleenstaanden: € 250,-
  • Getrouwd of samenwonend: € 150,- per persoon
  • Kinderen tot 18 jaar: € 100,- per kind