Vergoeding eigen risico zorgverzekering

Heeft u het eigen risico zorgverzekering volledig verbruikt? Met een laag inkomen kunt u € 265,- vergoed krijgen van de gemeente. Binnen 8 weken krijgt u een beslissing op uw aanvraag.

Momenteel kunt alleen een vergoeding aanvragen voor het eigen risico 2018. Het college heeft besloten om ook in 2019 door te gaan met deze regeling. Wanneer de gemeenteraad op 27 maart hiermee instemt kunt ook een vergoeding voor 2019 aanvragen.

Wat u moet weten

Om de vergoeding eigen risico zorgverzekering te kunnen krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm.

Toegestaan inkomen per 1 januari 2019

Leefsituatie Toegestaan inkomen
Alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.169,12
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.670,18
Alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.308,49
Getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.782,35

Vergoeding

€ 265,00 per persoon.

Aanvragen

U kunt een vergoeding eigen risico zorgverzekering schriftelijk aanvragen. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier. Stuur een bewijs mee van uw zorgverzekeraar waarop staat dat het eigen risico volledig verbruikt is.

Als u geen uitkering van de gemeente krijgt stuur dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs en bankpas mee.

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen