Vergoeding eigen risico zorgverzekering

Heeft u het eigen risico zorgverzekering al 3 jaar volledig verbruikt? Met een laag inkomen en weinig spaargeld kunt u dan € 265,- per jaar vergoed krijgen van de gemeente.

Wat u moet weten

Voor deze vergoeding moet u het eigen risico 3 jaar achter elkaar volledig hebben verbruikt. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).

Toegestaan inkomen en vermogen per 1 januari 2020

Leefsituatie Toegestaan inkomen Toegestaan vermogen
Alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.199,64 € 6.225,00
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.713,77 €12.450,00
Alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.340,93 € 6.225,00
Getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.817,64 € 12.450,00

Vergoeding eigen risico 2019

Hiervoor gelden andere regels dan de vergoeding eigen risico 2020.

  • Alleen het eigen risico over 2019 moet helemaal verbruikt zijn
  • We kijken alleen naar uw inkomen en niet naar vermogen
  • U kunt de vergoeding over 2019 aanvragen tot 1 januari 2021
  • Gebruik hiervoor het formulier vergoeding eigen risico 2019

Vergoeding

€ 265,00 per persoon per jaar.

Aanvragen

U kunt een vergoeding eigen risico zorgverzekering schriftelijk aanvragen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. Stuur een bewijs mee van uw zorgverzekeraar waarop staat dat het eigen risico volledig verbruikt is. Als u voor het eerst aanvraagt en geen uitkering van de gemeente krijgt, stuur dan ook kopieën mee van:

  • identiteitsbewijs en bankpas
  • bewijzen van uw inkomsten
  • afschriften van bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
  • bewijzen van uw bezittingen en schulden