Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft kunt u een tegemoetkoming van € 7,00 per maand krijgen voor de aanvullende zorgpremie.

Wat u moet weten

Om deze tegemoetkoming te kunnen krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).

Toegestaan inkomen en vermogen per 1 januari 2019

Leefsituatie Toegestaan inkomen Toegestaan vermogen
Alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.169,12 € 6.120,00
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.670,18 € 12.240,00
Alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.308,49 € 6.120,00
Getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.782,35 € 12.240,00

Vergoeding

€ 7,00 tegemoetkoming per persoon per maand voor de aanvullende zorgpremie.

Aanvragen

U kunt een vergoeding aanvullende zorgverzekering schriftelijk aanvragen. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier. Als u geen uitkering van de gemeente krijgt stuur dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs en bankpas mee.

U bent bij Menzis verzekerd

Dan kunt u kunt deze tegemoetkoming niet krijgen. U kunt wel een voordelige collectieve zorgverzekering bij Menzis afsluiten via de gemeente.

Contact