Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft kunt u een tegemoetkoming van € 7,00 per maand krijgen voor de aanvullende zorgpremie.

Wat u moet weten

Om deze tegemoetkoming te kunnen krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen).

Toegestaan inkomen en vermogen per 1 januari 2020

Leefsituatie Toegestaan inkomen Toegestaan vermogen
Alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.166,64 € 6.225,00
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.713,77 € 12.450,00
Alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.340,93 € 6.225,00
Getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.817,64 € 12.450,00

Vergoeding

€ 7,00 per persoon per maand

Aanvragen

U kunt een vergoeding aanvullende zorgverzekering schriftelijk aanvragen. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier. Als u geen uitkering van de gemeente krijgt stuur dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs en bankpas mee.

U bent bij Menzis verzekerd

Dan kunt u kunt deze tegemoetkoming niet krijgen. U kunt wel een voordelige collectieve zorgverzekering bij Menzis afsluiten via de gemeente.