Individuele inkomenstoeslag

Had u de afgelopen 3 jaar een laag inkomen en verandert dit voorlopig ook niet? Dan kunt u één keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. U mag zelf weten waar u dit extraatje aan uitgeeft.

Wat u moet weten

Om deze toeslag te kunnen krijgen mag uw inkomen de afgelopen 3 jaar niet hoger zijn geweest dan 105% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet teveel spaargeld of waardevolle bezittingen hebben (vermogen). Daarnaast heeft u geen zicht op een hoger inkomen door bijvoorbeeld werk.

Toegestaan inkomen en vermogen per 1 januari 2020

Leefsituatie Inkomensgrens Vermogensgrens
Alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.050,00 € 6.225,00
Alleenstaand met kinderen, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.050,00 € 12.450,00
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.500,00 € 12.450,00

Vergoeding per huishouden

  • Alleenstaand: € 451,-
  • Alleenstaand met kinderen: € 527,-
  • Getrouwd of samenwonend: 602,-

Aanvragen

U kunt een individuele inkomenstoeslag schriftelijk bij de gemeente aanvragen. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier. Als u voor het eerst aanvraagt en geen uitkering van de gemeente krijgt, stuur dan ook kopieën mee van:

  • identiteitsbewijs en bankpas
  • bewijzen van uw inkomsten
  • afschriften van bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
  • bewijzen van uw bezittingen en schulden