Collectieve zorgverzekering Menzis

Met een laag inkomen kunt u via de gemeente een voordelige zorgverzekering afsluiten bij Menzis. De korting geldt voor een pakket van basisverzekering en aanvullende vergoedingen.

Wat u moet weten

Om de premiekorting te kunnen krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm.

Toegestaan inkomen per 1 januari 2019

Leefsituatie Inkomensgrens
Alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.169,12
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.670,18
Alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.308,49
Getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.782,35

Contact