Collectieve zorgverzekering Menzis

Met een laag inkomen kunt u via de gemeente een voordelige zorgverzekering afsluiten bij Menzis. De korting geldt voor een pakket van basisverzekering en aanvullende vergoedingen.

Wat u moet weten

Om de premiekorting te kunnen krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm.

Toegestaan inkomen per 1 januari 2020

Leefsituatie Inkomensgrens
Alleenstaand, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.199,64
Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.713,77
Alleenstaand, vanaf AOW leeftijd € 1.340,93
Getrouwd of samenwonend, vanaf AOW leeftijd € 1.817,64

Niet bij Menzis verzekerd

U kunt dan geen collectiviteitskorting krijgen via de gemeente. Wel kunt u een tegemoetkoming krijgen voor uw aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar.