Strooiroutes voormalige gemeente De Marne

​In de wintermaanden worden de doorgaande wegen en busroutes voor 8 uur ‘s ochtends gestrooid en alle overige wegen na 8 uur.

Wat u moet weten

Het strooibeleid van de gemeente De Marne is opgedeeld in drie fasen:

Fase 1

Hieronder vallen de streek verbindende en lokale hoofdwegen. Fase 1 wordt binnen een termijn van 2,5 uur gestrooid door middel van nat strooien, uitgevoerd met een opzetstrooier, een getrokken strooier en een vrachtauto. Fietspaden parallel lopend aan fase 1 worden gestrooid door middel van een opzetstrooier.

Fase 2

Hieronder vallen wegen van fase 1 uitgebreid met streek ontsluitende wegen en wegen binnen de bebouwde kom die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Fase 2 wordt binnen een termijn van 2,5 uur gestrooid, nadat fase 1 afgerond is, door middel van nat strooien, uitgevoerd met een opzetstrooier, een getrokken strooier en een vrachtauto.

Fase 3

Hieronder vallen alle wegen. Deze wegen worden gestrooid of geploegd mits de capaciteit van het materieel dit toelaat en de wegen en fietspaden van fase 1 en 2 een eerste prioriteit krijgen.
Fase 3 kan worden ingesteld bij de volgende situaties:
• Bij ijzel.
• Bij veel sneeuwval, er wordt dan niet gestrooid, wel worden alle wegen zo veel mogelijk sneeuwvrij
gemaakt.

Strooiroutes

Welke straten er precies worden gestrooid kunt u lezen in de bijlage: Strooiroutes voormalige gemeente De Marne.pdf (439 kB).